[TP1 Tendee Clients 7.4]
Prijavite se

V primeru, da ste že izpolnjevali razpisne obrazce preko te aplikacije, se lahko prijavite z obstoječimi uporabniškimi imeni (davčnimi številkami) in gesli.

Ste pozabili geslo?

 

Ustvarite nov račun

Za vse uporabnike aplikacije je pred pričetkom uporabe potrebna registracija.

V primeru vsebinskih vprašanj se obrnite na ustrezne skrbnike programov na Občini.

V primeru tehničnih težav z vnosom podatkov v aplikacijo pošljite mail:

Odgovore na vaša vprašanja boste dobili v najkrajšem možnem času.

Sporočila
 • Sprememba skrbništva javnega razpisa
  Datum: 15.07.2024

  Prijavitelje na Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Medvode v letu 2024 obveščamo o spremembi skrbništva javnega razpisa.

  Kontakt za tehnično podporo ostaja nespremenjen:

  Kontakt skrbnikov javnega razpisa (vsebinska pomoč) do nadaljnjega:

 • Opozorilo organizatorjem prireditev
  Datum: 28.05.2024

  Občina Medvode opozarja na pogodbeno določilo, da so izvajalci (organizatorji javnih prireditev), ki so sofinancirani prek javnih razpisov za družbene dejavnosti v občini Medvode, vsako svojo javno prireditev dolžni najaviti vsaj 7 dni prej v Turistično informacijski center Medvode ali v za to namenjen spletni portal (www.mojaobcina.si). V nasprotnem primeru se šteje, da izvajalec ni izpolnil vseh pogodbenih obveznosti ter tako naslednje leto ne bo mogel kandidirati na predmetnem javnem razpisu. Za doseg večjega števila potencialnih obiskovalcev sicer priporočamo, da za objavo poskrbite vsaj 30 dni pred dogodkom.

 • Obvestilo o zaključenem javnem razpisu
  Datum: 08.05.2024

  Zaključen je Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Medvode v letu 2024. Sklep o izboru vlog prijavitelji prejemajo po pošti z vročilnico.

  Prijavitelji v prostorih občine, pisarna 12, podpišejo pogodbo o sofinanciranju programov. V skladu z izrekom iz navedenega sklepa to storijo najkasneje v roku 15 dni po vročitvi sklepa, sicer občina odstopi od podpisa pogodbe.

 • Obvestilo o zaključenem javnem razpisu
  Datum: 23.04.2024

  Zaključen je Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Medvode v letu 2024. Sklep o izboru vlog prijavitelji prejmejo po pošti z vročilnico.

  Prijavitelji lahko v prostorih občine, pisarna 12, že podpišejo pogodbo o sofinanciranju programov. V skladu z izrekom iz navedenega sklepa to storijo najkasneje v roku 15 dni po vročitvi sklepa, sicer občina odstopi od podpisa pogodbe.

 • Obvestilo o zaključenem javnem razpisu
  Datum: 03.04.2024

  Zaključen je Javni razpis za sofinanciranje kulturne dediščine v občini Medvode v letu 2024. Sklep o izboru vlog prijavitelji prejmejo po pošti z vročilnico.

  Prijavitelji lahko v prostorih občine, pisarna 14, že podpišejo pogodbo o sofinanciranju programov. V skladu z izrekom iz navedenega sklepa to storijo najkasneje v roku 15 dni po vročitvi sklepa, sicer občina odstopi od podpisa pogodbe.

 • Obvestilo o ponovni objavi Javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Medvode za leto 2024
  Datum: 13.03.2024

  Občina Medvode je dne 04.03.2024 v zadevi Javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Medvode v letu 2024, izdala sklep številka 671-1/2024-9, z izrekom katerega je bilo odločeno, da se postopek Javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Medvode, številka 671-1/2024, ustavi. 

  Hkrati pa bo Občina Medvode z dnem 15.03.2024 v Uradnem listu Republike Slovenije ponovno objavila Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Medvode v letu 2024. Vlagatelje obveščamo, da se bo rok za oddajo vlog na ponovno objavljeni javni razpis iztekel v torek, 2. aprila 2024

  Več informacij najdete v besedilu javnega razpisa, objavljenem v razglasnem delu Uradnega lista RS, na uradni spletni strani občine www.medvode.si oziroma v tej aplikaciji v obrazcu R2.

 • Obvestilo o zaključenem javnem razpisu
  Datum: 08.03.2024

  Zaključen je Javni razpis za sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v letu 2024. Sklep o izboru vlog, št. 410-0290/2023-8, prijavitelji prejmejo po pošti z vročilnico.

  Prijavitelji lahko v prostorih občine, pisarna 12, že podpišejo pogodbo o sofinanciranju programov. V skladu z izrekom iz navedenega sklepa to storijo najkasneje v roku 15 dni po vročitvi sklepa, sicer občina odstopi od podpisa pogodbe.

 • Obvestilo o zaključenem javnem razpisu
  Datum: 05.03.2024

  Zaključen je Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva občanov občine Medvode v letu 2024. Sklep o izboru vlog, št. 410-0289/2023-7, prijavitelji prejmejo po pošti z vročilnico.

  Prijavitelji lahko v prostorih občine, pisarna 12, že podpišejo pogodbo o sofinanciranju programov. V skladu z izrekom iz navedenega sklepa to storijo najkasneje v roku 15 dni po vročitvi sklepa, sicer občina odstopi od podpisa pogodbe.

 • Obvestilo o zaključenem javnem razpisu
  Datum: 20.02.2024

  Zaključen je Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v občini Medvode v letu 2024. Sklep o izboru vlog, št. 410-0287/2023-9, prijavitelji prejmejo po pošti z vročilnico.

  Prijavitelji lahko v prostorih občine, pisarna 12, že podpišejo pogodbo o sofinanciranju programov. V skladu z izrekom iz navedenega sklepa to storijo najkasneje v roku 15 dni po vročitvi sklepa, sicer občina odstopi od podpisa pogodbe.

 • 2024: Javni razpisi s področja družbenih dejavnosti v občini Medvode
  Datum: 10.01.2024

  Ljudje na prehodu za pešce

  Obveščamo, da so v pripravi javni razpisi s področja družbenih dejavnosti v letu 2024, ki bodo v Uradnem listu RS objavljeni predvidoma v petek, 12. januarja 2024. Od takrat bo omogočen tudi vpis v aplikacijo Tendee. Čas za oddajo vlog na javne razpise boste imeli vlagatelji do ponedeljka, 12. februarja 2024, torej 30 dni. Opozarjamo, da zadnje dni pred rokom aplikacija morda ne bo delovala najhitreje, omejeni pa bosta tudi vsebinska in tehnična pomoč. Zato letos ponovno pozivamo vlagatelje, da svojega dela s posredovanjem vlog v elektronski sistem ne odlašajo na zadnje dni ali celo ure.

  Novost pri letošnjih javnih razpisih je način popolnoma elektronske oddaje vloge, seveda če ima odgovorna oseba prijavitelja certificiran elektronski podpis. Sicer bo oddaja vloge še vedno možna prek kontrolnega obrazca, podpisa in žiga v predpisani ovojnici, posredovani v fizični obliki (kot do zdaj). Vlogo mora torej vlagatelj oddati na enega izmed navedenih dveh načinov, sicer se šteje, da ni bila oddana.

  Več informacij najdete v besedilu želenega javnega razpisa, objavljenem v razpisnem delu Uradnega lista RS, na uradni spletni strani občine www.medvode.si oziroma v tej aplikaciji v obrazcu R2.

  Kontakt za tehnično podporo:

  Kontakti skrbnikov javnih razpisov (vsebinska pomoč):